IM24Podcast.pl » Czy moja firma naprawdę potrzebuje tych wszystkich zabezpieczeń sieciowych?

Czy moja firma naprawdę potrzebuje tych wszystkich zabezpieczeń sieciowych?

W trzecim odcinku „Rady Porady” Michał gości Mateusza Pastewskiego, który w firmie Cisco odpowiada za sprzedaż i implementację rozwiązań zabezpieczających sieci komputerowe.

Tematem rozmowy są zabezpieczenia sieciowe jakie stosuje się w firmach, aby zapobiegać niepożądanym sytuacjom, które mogą spowodować niekontrolowany i niebezpieczny wyciek danych.

Transkrypcja podcastu

Prowadzący: Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj zajmiemy się porządkami, inwentaryzacją naszych szafek rackowych, przy tym przemyśleniami – Czy moja firma naprawdę potrzebuje tych wszystkich zabezpieczeń sieciowych? Moim gościem jest Mateusz Pastewski z Cisco Systems, Cybersecurity Sales Manager. Cześć Mateusz.

Mateusz Pastewski: Cześć Michał. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.

Sponsorem cyklu rozmów „Rady Porady” jest firma Cisco

TRANSKRYPCJA

CZY MOJA FIRMA NAPRAWDĘ POTRZEBUJE TYCH WSZYSTKICH ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH?

[00:00:07]

Prowadzący: Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj zajmiemy się porządkami, inwentaryzacją naszych szafek rackowych, przy tym przemyśleniami – Czy moja firma naprawdę potrzebuje tych wszystkich zabezpieczeń sieciowych? Moim gościem jest Mateusz Pastewski z Cisco Systems, Cybersecurity Sales Manager. Cześć Mateusz.

Mateusz Pastewski: Cześć Michał. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.

Prowadzący: Mateusz, wracając do tematu naszego dzisiejszego odcinka – Czy moja firma naprawdę potrzebuje tych wszystkich zabezpieczeń sieciowych? Po co u licha tyle tego złomu i czy nie lepiej wyrzucić to wszystko przez okno?

Mateusz Pastewski: Michał, po pierwsze bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Faktycznie, bardzo ciekawy temat naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że spotykamy się w bardzo ciekawym momencie, nagrywamy ten podcast w grudniu 2020 roku, w czasie lockdownu, gdzie faktycznie, wielu naszych klientów zmieniło swoje podejście do cyberbezpieczeństwa i w ogóle zmieniło, zmienił się model działania wielu firm, bo wielu pracowników jest teraz na homeoffice, a co za tym idzie, podejście do cyberbezpieczeństwa się zmieniło, tak. Wielu naszych klientów w przeszłości postrzegało cyberbezpieczeństwo, jako połączenie ochrony stacji roboczej, wraz z antywirusem na tej stacji, z next-generation firewall, no i nagle się okazuje, że w momencie, w którym ci pracownicy pracują zdalnie, nie wykorzystują często VPN na okrągło, to zupełnie zmienia podejście do cyberbezpieczeństwa i jakby coś takiego obserwujemy, no w tym momencie i to będzie na pewno rzutowało na decyzje, decyzje wyboru technologicznego, postępu technologicznego u naszych klientów.

Prowadzący: Wspominasz o swojego rodzaju ewolucji, ale teraz, jeżeli moglibyśmy się powiedzmy, nie wiem, cofnąć delikatnie w czasie, powiedzmy o jakiś rok, jak najczęściej wyglądała sytuacja w polskich przedsiębiorstwach? Właśnie w związku z dobieraniem i tworzeniem elementów systemów bezpieczeństwa, może bezpośrednio, ale no chciałem zapytać jak z Twojej perspektywy wyglądają tego typu procesy i czy te inwestycje to były takie rzeczywiste odpowiedzi na potrzeby, tak patrząc, tak naprawdę na profil powiedzmy przedsiębiorstwa, sposób pracy, właśnie kluczowe elementy, które należy chronić? Czy to jest, była, swojego rodzaju taka pogoń właśnie za powiedzmy Pokemonami – złapmy je wszystkie, mamy jeszcze troszkę budżetu, możemy sobie coś do tej szafy rackowej, tak naprawdę wrzucić.

Mateusz Pastewski: To oczywiście zależy. Mamy do czynienia w Polsce z firmami, które są bardzo dojrzałe i ze względu chociażby na swoją specyfikę, wielkość, branżę, w której działają, faktycznie miało bardzo wiele rozwiązań cyberbezpieczeństwa, pokrywały wiele scenariuszy ataku. Na drugim, niejako biegunie, mamy firmy, które ze względu na to, że nie musiały być aż tak dojrzałe właśnie skupiały się na tych dwóch elementach, o których powiedziałem, czyli na antywirusie i na jakimś rozwiązaniu brzegowym, tak. I teraz można powiedzieć, że, że to troszkę ewoluuje wraz ze zmieniającymi się warunkami. To znaczy w momencie, w którym mamy do czynienia z dużą ilością pracowników pracujących z domu, wiele aplikacji jest aplikacjami chmurowymi. To poniekąd otwiera zupełnie nowe rodzaje ataków i zupełnie nowe potrzeby dla biznesu, więc, więc tutaj widzimy niewątpliwie zmianę postrzegania tych klientów, którzy nagle stwierdzają, że, że dobrze, że wychodzimy do chmury, ale wraz z tym wyjściem do chmury chociażby, musimy też się dodatkowo zabezpieczyć.

Prowadzący: Wiesz co, no wstępnie tak kolokwialnie rzuciłem hasło o złomie, o hardwarze. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie te elementy, o których teraz wspominasz, jak wyglądają obecnie proporcje? To znaczy hardware vs software, nie wiem security as a service.

Mateusz Pastewski: Więc, może jakby nie mówiąc o takich konkretnych liczbach, ale, ale faktycznie jesteśmy dostawcą rozwiązań cyber security, wszelakiej maści, począwszy od tego wspomnianego przez Ciebie, o tych wspomnianych przez Ciebie gratów, czyli tego, tego, tego hardwaru wpinanego we wraki. Natomiast już należy zauważyć, że kilka ładnych lat temu na tych rozwiązaniach hardwarowych zaczęło się już pojawiać bardzo wiele ciekawych funkcjonalności cyberbezpieczeństwa, tak.

[00:05:00]

Mateusz Pastewski: Czyli instalowaliśmy dodatkowe usługi next-gen IPS, uruchamialiśmy właśnie te funkcjonalności antymalwarowe, te next generation, tak. I one się jakby już same w sobie skupiały, nie były już tylko i wyłącznie taką blachą, którą jakby kojarzymy z takiego świata infrastrukturalnego, bardzo tradycyjnie ciscowego, tak. No a za tym, jakby kolejnym krokiem i taką ewolucją tego podejścia właśnie jest to, o czym Ty mówisz, że co raz więcej z rozwiązań w ogóle na rynku, nie tylko ciscowym, ale też innych producentów to są usługi właśnie SAS-owe, czyli właśnie dostarczenie pewnej funkcjonalności, pewnego, pewnego zbioru funkcjonalności właśnie z chmury. A co za tym idzie, zmienia się bardzo mocno to podejście i wychodzi się w wielu miejscach z blachy na rzecz właśnie rozwiązań takich czysto softwarowych.

Prowadzący: Wiesz co i tutaj temat chciałbym troszeczkę dalej pociągnąć, biorąc pod uwagę właśnie trendy, czy, czy sprawę tak naprawdę ze zmianą warunków naszej, naszej pracy. Jakie zaobserwowaliśmy zmiany, i tutaj pytam zarówno właśnie pod kątem takich trendów stricte powiedzmy związanych z bezpieczeństwem, jak również trendów związanych z kampaniami hakerów? Pamiętam właśnie okolice też marca, gdzie tak naprawdę no u nas się to wszystko zaczęło, gdzie no większość oczu tak naprawdę spoglądała w kierunku koncentratorów VPN.

Mateusz Pastewski: Oj tak.

Prowadzący: Koncentratorów VPN, czy zwiększeniu możliwości routerów brzegowych, które nagle zaczynały dostawać w palnik po prostu, biorąc pod uwagę ruch. Czy te pierwsze, najpotrzebniejsze zmiany, o których tutaj poruszamy, są już w przedsiębiorstwach, czy to już jest za naszymi firmami? Czy te procesy ciągle następują?

Mateusz Pastewski: Jasne. I tutaj podjąłeś bardzo ciekawy element, bo oczywiście praca zdalna i wykorzystanie tych koncentratorów VPN-owych, o których wspomniałeś, ona była, ona nie jest niczym nowym i rewolucyjnym w ogóle w technologii, czy w ogóle na rynku u naszych klientów. Natomiast to, co my zaobserwowaliśmy, to oczywiście te rozwiązania VPN-owe nie były wyskalowane do 100% jakby załogi, tak. Czyli firmy zakładały, że na przykład 10-20% pracowników będzie pracowała zdalnie i nikt nigdy się nie spodziewał, że ta liczba z załóżmy 20% wzrośnie do 80%, tak. Nikt nie zakładał takiego, takiego wzrostu, więc marzec 2020 roku był o tyle ciekawy, że te firmy musiały się faktycznie przygotować na pandemię. I według naszych badań, i naszych danych, ponad połowa z firm w ogóle w Europie, nie mówimy tutaj nawet o tylko i wyłącznie o polskim rynku, ale o szerszym rynku europejskim, była, jako tako zabezpieczona, tak. Była, jako tako przystosowana do, do tej pracy zdalnej. Natomiast jakby, jak się okazuje nasi rodzimi przedsiębiorcy, przy pomocy, przy pomocy naszej, przy pomocy naszych integratorów, w dość szybki sposób zaadaptowała się do tego, żeby faktycznie 80%, 90%, 100% pracowników mogło korzystać z VPN w domu, żeby faktycznie jakby mogli mieć dostęp zdalny do zasobów firmowych. I to była taka poniekąd pierwsza fala, tak. A teraz druga fala, którą my obserwujemy, no to jest to, że już ok, zakończyliśmy już pewien pierwszy etap, mamy dostęp, mamy to connectivity, mamy tą łączność do zasobów firmowych przy wykorzystaniu VPN, ale teraz, co dalej, tak. Bo pewnie za chwilę przejdziemy do trendów hakerskich i tego, że no jakby rynek nie znosi próżni i też rynek hakerski nie znosi próżni. Jeżeli pojawia się jakiś nowy, rewolucyjny sposób atakowania, no to znajdą się na pewno śmiałkowie, którzy zaczną wykorzystywać te luki w zabezpieczeniach i te zmieniające się warunki tego, że ci pracownicy już nie są w domu, już nie są, znaczy już nie są w firmie, znaczy już nie są tak dobrze chronieni, jak w domu, żeby właśnie przygotowywać odpowiednie kampanie i po prostu wykorzystywać te podatności na tych stacjach.

Prowadzący: Ale czy z Twojej perspektywy, te kampanie, o których teraz wspomniałeś, to rzeczywiście jest jakaś ewolucja, czy to jest po prostu adaptacja do chwytliwego tematu bądź wiesz, adaptacja do konkretnego scenariusza, który no troszeczkę się tutaj zmienił i trzeba pewne rzeczy dostosować, czyli zarówno ze strony zabezpieczeń, jak również ze strony hakerów?

[00:09:58]

Mateusz Pastewski: Więc te mechanizmy, które wykorzystują dzisiaj hakerzy, nie są niczym rewolucyjnym, to znaczy ataki ransomwarowe znamy od kilku ładnych, znaczy, znamy od dziesiątków lat, natomiast taką popularyzację tych ataków mieliśmy na przestrzeni ostatnich 3-5, tak. Natomiast, więc jakby nie możemy tutaj mówić o jakimś, jakiejś nowej fali chociażby, czy nowym trendzie, którego nie widzielibyśmy wcześniej, ale na pewno widzimy dużo większą skalę tego typu ataków.

Prowadzący: A czego tak naprawdę możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach? I tutaj zarówno Tobie pytanie kieruję w stronę koncepcji, tak, związanych z systemami bezpieczeństwa, jak również no pewnych barier, na które możemy natrafić w dalszym ciągu.

Mateusz Pastewski: Jasne. To pierwsza kwestia, z którą musimy się pogodzić, jest taka, nie wiem, czy wszyscy sobie niejako, się już z tym oswoili i zaakceptowali to, że nigdy nie wrócimy do świata przed pandemią. Jakby ten świat przed pandemią już nie wróci, już nie będzie za rok, dwa tak samo jak było w roku 2019 pod koniec, czy na początku 2020 roku. To nie będzie tak, że, że wszyscy jakby uporamy się z pandemią i wrócimy do swoich biur, według tego, co, co my obserwujemy. Według tego, co my obserwujemy, znowu na poziomie europejskim, tylko 19% z pracowników pracowało z domu, w jakimś tam wymiarze, nieraz raz dziennie, znaczy raz w tygodniu, nieraz kilka razy w tygodniu. Niektórzy oczywiście pracowali na okrągło z domu, natomiast to była relatywnie mała liczba. Natomiast to, co obserwujemy w tym momencie to mniej więcej 2/3 z nas pracuje zdalnie i po pandemii szacujemy, że, oczywiście to nie będzie aż tak duża liczba jak w tym momencie, ale ona raczej się zniweluje do mniej więcej 33%. Więc pierwsza taka rzecz, o której warto wspomnieć, jest taka, że musimy się przyzwyczaić do tej pracy hybrydowej i do tego, że część z pracowników pozostanie w domach. To oczywiście ma swoje obligacje, nie tylko w cyberbezpieczeństwie, ale też społeczne. Musimy też brać pod uwagę, jakby, w jaki sposób w ogóle nasz biznes będzie działał, pod kątem łączności i jakby współpracy zespołowej w ramach naszego przedsiębiorstwa. Natomiast pierwsza rzecz jest taka, że według tego, co my obserwujemy, według badań, które prowadzimy nie możemy się spodziewać, że sytuacja się zmieni w ciągu 6 miesięcy i nagle wrócimy do świata przed pandemią, tak. Więc, więc te zmiany, które już nastąpiły, jakby będą z nami przez dłuższy czas i też ta technologia, bo, jakby tutaj się spotykamy, żeby pogadać troszkę o technologii, też z nami zostanie przez najbliższy czas i nie odejdzie ona do lamusa.

Prowadzący: Pytanie prywatne, lubisz home office?

Mateusz Pastewski: Wow, to jest świetne pytanie. Ja akurat dzięki temu, że miałem taki, taką, tak się moja kariera potoczyła, że od samego początku mojej pracy zawodowej, którą zaczynałem notabene w Cisco, miałem możliwość home office i bardzo wcześnie w swoim życiu musiałem się nauczyć pracować z domu. Natomiast ja nigdy nie chciałem pracować 5 dni w tygodniu z domu. Moim zdaniem jakby osiągam maksymalną efektywność w momencie, w którym chodzę do biura, spotykam się z moim zespołem w biurze. Pewien procent mojego czasu, jest oczywiście, czy przed pandemią był poświęcony na spotkania z klientami, występy, jeżdżenie po kraju, jeżdżenie i uczestnictwo w konferencjach. No i oczywiście ten ostatni aspekt, ten trzeci aspekt to była ta praca w domu, tak, gdzie mogłem się kolokwialnie mówiąc, zamknąć w czterech ścianach i nadrobić troszkę zaległości, które wynikły właśnie z mojego podróżowania służbowego, z moich spotkań wewnętrznych, właśnie w domu. Więc wydaje mi się, że przynajmniej ja, ale to jest chyba też pogląd, który wielu z moich kolegów i koleżanek ma, że ta praca zdalna jest przyjemna, jest, jest ciekawą, ciekawą alternatywą. Natomiast w pewnym, w pewnym złożeniu i w pewnej proporcji. Natomiast w momencie, w którym faktycznie pracuje się przez wiele miesięcy zdalnie, może być to męczące.

[00:15:31]

Prowadzący: Wiesz, na początku zadałem takie bardzo ogólne pytanie w związku z doborem elementów systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. I chciałbym jednak jeszcze powrócić do tego tematu, jak wygląda tutaj przygotowanie i potrzebna wiedza, w podziale, powiedzmy właśnie na sektory, czy, czy wielkość przedsiębiorstwa? I tutaj oczywiście przestrzał podejrzewam, że będzie bardzo duży, jeżeli chodzi czy o możliwości, tak. Ale jak to wygląda najczęściej, potrzeby i ich realizacja, w małych, średnich i no naprawdę dużych firmach?

Mateusz Pastewski: No więc zaczynając odfirm małych, tam najczęściej obserwujemy, że w ogóle często nie ma takiej osoby, którabyłaby dedykowanym członkiem działu IT, który zajmowałby się w 100% cyber security. Więc w tych małych przedsiębiorstwach najczęściej jest tak, że mamy jedną albo kilka osób, które zajmują się ogólnie rozumianym IT, często też zajmują się troszkę helpdeskiem, no i chcąc, nie chcąc muszą się poniekąd zajmować tymi, tymi aspektami związanymi z cyberbezpieczeństwem. No i to jakby nie oszukując się, nie ma wielkiego pola do manewru dla tych osób, żeby faktycznie inwestować w złożone rozwiązania i dużą gamę rozwiązań, bo doba ma tylko 24 godziny. Następnie mamy te firmy średnie, które mają już jakiś dział IT, znaczy przepraszam, jakiś dział security i faktycznie te, tutaj jest już pewne pole do, do manewru dotyczące pewnej procesowości i kompetencji, budowanych w ramach organizacji podziału obowiązków i tutaj możemy się pokusić o nieco inne, bardziej zaawansowane rozwiązania cyberbezpieczeństwa, czyli troszkę bardziej zaawansowaną technologię. No i w końcu mamy działy, czy mamy firmy bardzo, bardzo dojrzałe. Firmy, które są z sektorów, które też wymuszają na tych firmach pewną zgodność i pewien compliance. No i tutaj mamy do czynienia z, z instytucjami, które nie dość, że mają dział sieciowy, nie tyle nawet mają dział bezpieczeństwa, co jeszcze mogą mieć jakąś komórkę związaną z SoC-iem bądź mogą współpracować z jakimś SoC-iem, która, który jest zewnętrzny, tak. No i te, te organizacje też często współpracują z ludźmi, którzy są takimi freelancerami, którzy robią na przykład pentesty. No i tutaj naprawdę, te rozmowy na temat cyberbezpieczeństwa ze względu na to, że biznes tego oczekuje od tych firm, są bardzo, bardzo wysublimowane.

Prowadzący: Uprzedzam podchwytliwe pytanie. Czy do inwestycji w cyberbezpieczeństwo, wciąż trzeba przekonywać zarząd firmy oraz przedsiębiorców? I tak jak zaznaczyłem, pytanie dosyć przewrotne i chyba wielowątkowe. Ale ja i przypuszczam, że Ty również bardzo często miałem okazję pracować przy projektach dla danej firmy, które na przykład od razu były zainteresowane wielowymiarowymi systemami właśnie po udanych atakach. I to wychodziło bardzo szybko z rozmowy. Wiesz, podniesione problemy, podniesione ciśnienie, masę pytań, GIODO na karku, kto jest za to odpowiedzialny i tak dalej, wiesz, wiesz, jak to może wyglądać, a później szybkie działanie, mające na celu uszczelnienie systemu.

Mateusz Pastewski: Ja kiedyś usłyszałem takie bardzo dobre stwierdzenie, mówiące, że bezpieczeństwo jest jak hamulce w samochodzie, tak. Jeżeli mamy bardzo szybki samochód, jeżeli mamy sportowy samochód, to ten sportowy samochód będzie musiał mieć bardzo dobre hamulce, tak, bo musimy bardzo szybko reagować na zmiany otoczenia, tak. Więc, trochę bym to jakby przełożył na to pytanie, że, że są, nawet w naszym kraju, zarządy i klienci, którzy to rozumieją i faktycznie chcą być tym szybkim samochodem, który bardzo szybko dostarcza cyfrowe usługi klientom.

[00:20:04]

Mateusz Pastewski:  I wtedy wraz za tym zmieniającym się biznesem podąża cyber security. Ale też po drugiej stronie są klienci, którzy dalej działają w sposób mało zdigitalizowany, może z zarządem, który ma jak to się ładnie mówi, troszkę większy apetyt na ryzyko. No i faktycznie wtedy rozmowa z tymi klientami na temat budżetów i potrzeb wynikających z cyberbezpieczeństwa wygląda nieco inaczej. Wydaje mi się, że niejako w ogóle IT jest takim enablerem zmiany w, w, w firmie, a cybersecurity niejako idzie za tą zmianą cyfrową, tak. Jeżeli firma nie zrobiła tej zmiany cyfrowej, no to ciężko w ogóle rozmawiać o cyberbezpieczeństwie, bo nie ma czego niejako chronić. Ale jeżeli ta firma już jest na pewnym, już osiągnęła pewien, pewien, pewien punkt przełamania i faktycznie, żeby się dalej skalować potrzebuje bardzo mocnego IT. Może ma jakąś usługę, a w dzisiejszych czasach to jest stosunkowo popularne, że jakby żyjemy przyspawani, przyspawani niejako do, do telefonu komórkowego i jak się dobrze rozejrzymy to właściwie większość z firm, które, z którymi, z których usług korzystamy, jako zwykli obywatele, jakby ma jakąś aplikację na telefon, ma może serwis internetowy, przez który można kupować dane usługi albo produkty. To nagle się zaczyna pojawiać pytanie – no dobrze, no ale co mogę właściwie zrobić, żeby nie być tym, tym przedsiębiorcą, który nagle trafia na pierwszą stronę gazet? Bo tego nikt nie chce. Nikt nie chce takiego, takiego blamażu PRowego, związanego z konkretną, konkretną, konkretną branżą, czy, czy firmą.

Prowadzący: Mówiłeś o chęci ryzyka, ale czy tu jest bardziej ukierunkowane w tym kierunku, że wiesz, no firma waży właśnie to ryzyko, bierze pod uwagę to, z czym się tak naprawdę mierzy i stwierdza, że dobra, tak naprawdę nie wiem, koszt wdrożenia jakiegoś systemu przekracza tak naprawdę realne, realne na przykład wagę tych danych, które chce ochraniać, czy to się, czy to tak naprawdę wynika również po prostu rzeczywiście z kwestii tego, że nie wiem, braku jakichś dodatkowych informacji, czy, czy twierdzenia, że tak naprawdę o tą firmą nie będzie nikomu chodziło?

Mateusz Pastewski: Niewątpliwie, ta ocena ryzyka, o której Ty mówisz jest stosunkowo, żeby zrobić ją dobrze i kompleksowo to trzeba mieć troszkę na to czasu i kompetencji i na pewno musi być po stronie firmy pewnego rodzaju osoba z kompetencjami, która ma sponsora biznesowego, który by rozumiał te zagrożenia, tak. Bo jeżeli nawet mamy osobę, która ma pewne kompetencje, żeby wykonać tego typu threat modeling, czy w ogóle zastanowić się, co mogłoby się złego stać z moimi danymi albo jaki jest w ogóle ten, ten pejzaż zagrożeń, który, z którym mamy do czynienia w mojej firmy. No to ta osoba musi mieć pewnego rodzaju sponsora, czy w ogóle musi mieć pewne ucho po stronie zarządu, osobę, która by niejako, no, pozycjonowała tą rozmowę na wyższym poziomie, tak. Bez, bez tego typu osoby, bez tego typu przynajmniej dwóch osób, bardzo ciężko, wydaje mi się, jest w firmie zbudować takie, takie poczucie tego, żeby, że cyberbezpieczeństwo jest ważne. A później oczywiście, jeżeli już mamy kompetencje, dobrze zbudowany ten model zagrożeń i tak zwany buy-in zarządu, no to, to jest już bardzo dobry punkt do tego, żeby rozpocząć skalowanie tego naszego programu cyberbezpieczeństwa na, naszą firmę, poprzez odpowiednie szkolenia pracowników, wdrażanie procesów, wdrażanie technologii i uporządkowywanie tego, tego, tego procesu, czy tego programu cyberbezpieczeństwa w naszej firmie.

Prowadzący: Wspominałeś również o kwestiach związanych z ransomwarem, jak często w Polsce dochodzi w chwili obecnej do prób wyłudzenia okupów i blokady dostępu do zasobów firmowych, i jak sobie z tym radzi Policja, i z reguły, o jakich danych mówimy?

Mateusz Pastewski: Po pierwsze, ja bym nie chciał tutaj absolutnie komentować w żaden sposób działań służb. Wydaje mi się, że niejako nie mam mandatu do tego, żeby na ten temat się wypowiadać.

[00:25:03]

Mateusz Pastewski: Natomiast to, co ja obserwuję to, że poza kilkoma takimi bardzo głośnymi, medialnymi przypadkami zaszyfrowania danych, niestety w dalszym ciągu jest takie poczucie stygmatyzowania ataków. To znaczy niestety niezbyt często w Polsce przedsiębiorcy chcą wyjść na konferencji albo teraz na webinarium i powiedzieć – tak, ja zostałem zhakowany. Jakby mieliśmy atak, mieliśmy pewne procesy, które nie zadziały. Nie ma niestety w dalszym, w dalszym momencie w Polsce takiego przepływu informacji. Oczywiście to się poprawia z roku na rok, ale jakby nie ma takiego przepływu informacji, który by był, który, który, pozwoliłby nam na określenie, jaka jest faktycznie skala tego zjawiska. Ale patrząc na niejako to, co się dzieje na świecie, to niewątpliwie te ataki mają duże, dużą skalę. I teraz pytanie, w jaki sposób właśnie sobie z tym radzimy, bo są niestety, to jest chyba najbardziej dramatyczne w tym wszystkim, ale są naprawdę duże amerykańskie spółki giełdowe, które mają bardzo poważną renomę na rynku, bardzo ciekawy produkt cyfrowy, który, który oferują klientom i nagle w wyniku takiego ataku hakserskiego, ransomwarowego, usługa potrafi nie działać przez kilka dni albo kilka tygodni. Dla mnie to jest, szczerze powiedziawszy, trudne do uwierzenia i naprawdę ja, jako, jako, jako klient nie chciałbym obserwować takich, tego typu sytuacji.

Prowadzący: Mateusz, to teraz kolejna sprawa. Mamy incydenty, wiemy nawet czasami o tych incydentach, tak. I jak skutecznie możemy optymalizować pewne procesy, żeby czuć się po pierwsze bezpieczniej, i co tak naprawdę oznacza bardzo często automatyzacja, biorąc pod uwagę systemy bezpieczeństwa? Jaką wagę ma, biorąc pod uwagę ogólnie, ochrona naszego IT, i w jaki sposób do tych procesów automatyzacji, biorąc pod uwagę właśnie kwestię bezpieczeństwa, teraz też podchodzą firmy?

Mateusz Pastewski: No tak. Tutaj należałoby rozpocząć od takiego, od takich dwóch kwestii na samym początku, na temat, jakby zacznijmy od tego, że w ogóle cyberbezpieczeństwo i w ogóle może powinniśmy od tego całą rozmowę rozpocząć, że cyberbezpieczeństwo jest straszliwie trudnym tematem, tak. Czyli mamy do czynienia tutaj właśnie i nie tylko z technologią, ale też z procesami. Te procesy są często bardzo blisko biznesu, one powodują nieraz frustrację u, u użytkownika końcowego, czyli naszego pracownika. No i co za tym idzie, jako, że to jest tak trudny temat, to niestety, przynajmniej jak ja studiowałem informatykę, to nie było tak szerokiej, szerokiej oferty dla studenta, który chciałby się kształcić w kierunku cyberbezpieczeństwa. A to oznacza, że jeżeli dodamy do tego obrazka jeszcze kilka dużych korporacji, które zbudowały Security Operation Center, właśnie tutaj w Polsce, zresztą Cisco jest jednym z beneficjentów tutaj i też nasz SOC znajduje się w Polsce. No to nagle okazuje się, że nie ma osób kompetentnych na rynku, że nie ma takiej, takiej ilości specjalistów w cyberbezpieczeństwie, która mogłaby pokryć potrzeby, tak. Więc to jest pierwszy jakby aspekt tego, że mając na uwadze ilość zagrożeń, które widzimy, ilość alarmów, które są wykrywane przez systemy cyberbezpieczeństwa, to nie ma tych tematów komu obrobić, tak. Więc to jest pierwszy aspekt, związany z, z niejako tym, że jest za mało specjalistów na rynku. Drugi aspekt jest związany z tym, że ta praca w cyberbezpieczeństwie jest niejako w dużej mierze odtwórcza, tak. Czyli może się zdarzyć tak, czy bardzo często zdarza się tak, że pewne alarmy pojawiają się wielokrotnie i te same case’y analityk musi rozwiązywać wielokrotnie, co powoduje frustrację u takiego pracownika. Więc niejako automatyzacja w cyberbezpieczeństwie, ona musi następować i ona się będzie jakby uwidaczniać na wielu, na wielu, na wielu płaszczyznach, tak. To znaczy po pierwsze, w rozwiązaniach cybernetycznych już w tak zwanym backendzie będą zaszyte, czy już są zaszyte, pewne optymalizacje i pewna analityka, żeby ta informacja podawana administratorowi była jak najbardziej kontekstowa i była jak, jakby ten analityk musiał wykonać jak najmniej pracy takiej manualnej po swojej stronie.

[00:30:22]

Mateusz Pastewski: A po drugie, ta automatyzacja i integracja musi następować pomiędzy różnymi elementami infrastruktury, tak, żeby właśnie nie tylko jedno rozwiązanie rozumiało pewne dane wewnątrz, wewnątrz swojego backendu, ale również dzieliło się tymi danymi z innymi systemami i w ten sposób moglibyśmy tworzyć, tworzymy pewnego rodzaju obraz zdarzenia, z bardziej takiego kontekstowego widoku, co niejako wydatnie pomaga analitykowi następnie w, w zamknięciu case’a albo nawet ten case nigdy nie musiałby być otwarty, bo, bo automat może zrobić coś za nas, mówiąc kolokwialnie.

Prowadzący: A czy nie mówimy troszeczkę o czymś, na zasadzie wiesz, takiej delikatnej utopii? To znaczy wiesz, wiemy jak to powinno wyglądać, teoretycznie jest to wszystko możliwe, ale diabeł często tkwi w szczegółach, tego typu systemów.

Mateusz Pastewski: Tak, to prawda. Dlatego to, co ja też obserwuję, to jeszcze kilka lat temu… Może inaczej, to, co ja obserwuję, to jeszcze kilka lat temu… Dobra, jeszcze inaczej…

Prowadzący: Wiesz, do czego, wiesz, do czego zmierzam…

Mateusz Pastewski: Tak.

Prowadzący: Taka wizja bezdotykowego systemu, który wiesz, jest odpalony, i sobie po prostu działa, i tak naprawdę działy IT, czy tam działy bezpieczeństwa mogą sobie spokojnie o tym zapomnieć, bo wszystko się dzieje tak naprawdę z automatu.

Mateusz Pastewski: Oczywiście. Wydaje mi się, że w cyberbezpieczeństwie mamy do czynienia z pewnymi modami. To znaczy jest moda na, na przykład w tym momencie mamy modę oczywiście na rozwiązania dostarczane z chmury, mamy modę na rozwiązania Multi-Factor Authentication, czyli bezpiecznego dostępu do aplikacji też chmurowej. Natomiast jakbyśmy spojrzeli kilka lat wstecz, to taką modą właśnie były startupy, które w swojej historii marketingowej opowiadały o właśnie takim blackboxie, który automatycznie rozwiązywałby pewnego rodzaju zdarzenia, incydenty, tak. Czyli to jest poniekąd to, o czym Ty Michał powiedziałeś, żeby, żeby w ogóle wyrugować z tego, z tego, z tego równania analityka, albo wręcz, albo, jeżeli mamy trzy linie w SOC-u, to na przykład jedną linię w SOC-u zrobić automatem. Niestety, diabeł tkwi w szczegółach i cyberbezpieczeństwo, tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo trudnym tematem, bardzo złożonym tematem, który nie jest tematem czarno-białym i okazuje się, że te zdarzenia i ataki, tak szybko ewoluują, że niestety pomimo bardzo szybkiego rozwoju machine learningu, sztucznej inteligencji i tego typu technologii, to jeszcze nie jest ten moment, w którym faktycznie jesteśmy w stanie przyłożyć matematykę i powiedzieć od początku do końca, że konkretny atak, konkretne zdarzenie jest false positivem, albo false positivem nie jest. Oczywiście te, ta, żebyś mnie też źle nie zrozumiał, ta sztuczna inteligencja jest potrzebna, jest widoczna i ona po prostu jest już zaszyta od wielu lat w rozwiązania cyberbezpieczeństwa. Pomaga, ale nie jest, niejako takim vademecum na wszelkie zło i taką cudowną tabletką, którą można wziąć i rozwiązać wszystkie problemy. Te, te technologie na pewno pomagają, natomiast nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby powiedzieć, że, że jakby problem cyberbezpieczeństwa, czy w ogóle bezpieczeństwa w sieci został rozwiązany. Jeszcze przez wiele, wiele lat, myślę, że tak nie będzie.

Prowadzący: Wiesz co, wróćmy jeszcze do tego tematu szacowania ryzyka, tak. Do szacowania ryzyka, do dobierania sprzętu i tak dalej. Outsourcing, czy jest to tylko i wyłącznie metoda na odepchnięcie, że tak powiem od siebie, od swojego przedsiębiorstwa tego obowiązku, który bardzo często spoczywa, tak, jeżeli chodzi o ochronę danych i tak dalej, czy jest to po prostu wygoda? Czy jest to wygodne, bo wiesz, mamy z góry narzucone jakieś koszty, tak i, i pewne rzeczy już przestają nas interesować? Jak to wygląda? Czy jest to opłacalne dla polskich przedsiębiorstw? Jak dużo przedsiębiorstw wchodzi właśnie w outsourcing swojego bezpieczeństwa?

[00:35:14]

Mateusz Pastewski: Zdecydowanie jest to trend wzrostowy. Chociażby takim potwierdzeniem moich słów jest to, że coraz więcej polskich firm, polskich integratorów decyduje się na to, czy serwis providerów decyduje się na to, żeby świadczyć usługę outsourcingu SOC-owego, więc skoro jakby mówimy o ofercie, no to jest zdecydowanie zapotrzebowanie na tego typu, na tego typu rozwiązania. I teraz skąd się to bierze? Bierze się niejako z tego, o czym powiedziałem znowu wcześniej, że nie ma ludzi, nie ma kompetencji. Firmy, które nie działają, no nie wiem, firma, która jest, działa w branży retailu na przykład zajmuje się tym, żeby dostarczyć jak najszybciej produkt do klienta końcowego, a nie do końca musi być zainteresowana tym, żeby bardzo głęboko wchodzić w temat cyberbezpieczeństwa. Dla tej, dla tej firmy takim klucz działania jest po prostu sprzedaż produktu na półce sklepowej, tak, więc jakby tego typu klienci, dla nich to jest po prostu poniekąd wygodne, że oni mogą oddać pewne kompetencje, mogą zdjąć pewne ryzyko z siebie i przekazać to ryzyko firmie zewnętrznej, która niejako będzie im świadczyła usługę i będzie jakby w ramach podpisanego kontraktu pomagać w cyberbezpieczeństwie. No i oczywiście ostatni element, który tutaj jest nie do pominięcia, jest związany z pewnego rodzaju compliancem, czyli tym, że już widzimy pewne zakusy, żeby, polski ustawodawca pokazuje, że, że należy cyberbezpieczeństwo traktować poważnie, że pewne instytucje powinny mieć swoje SOC-i. No a to, a co za tym idzie, te instytucje, albo będą musiały, albo już zbudowały swoje SOC-i, albo będą musiały je zbudować, albo będą musiały, jeżeli nie są na to zdolne wyotsourcować tego typu kompetencje na zewnątrz, żeby być zgodnym z regulacjami krajowymi.

Prowadzący: Wiesz co, chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat, związany głównie właśnie z tworzeniem i egzekwowaniem polityk bezpieczeństwa w organizacjach, ale także edukacją, edukacją pracowników. Czy w tym aspekcie widzimy ostatnio, jeżeli nie rewolucję, to przynajmniej jakąś taką naturalną ewolucję, tak bym to nazwał? I wiesz, dlaczego pytam, bo niestety często większe firmy, mają swoje programy edukacji na przykład dla pracowników, tak. Natomiast, przynajmniej z moich obserwacji często wygląda to na takiej zasadzie, że wiesz, mamy przygotowane dla was filmiki instruktażowe, które powinny was poinformować o, jak wyglądają najczęstsze wektory ataku, w jaki sposób rozpoznać email, który jest fishingowy, jakieś scenariusze związane z social engineeringiem i, i w sumie to by było na tyle. Może czasami wiesz, dodatkowe odklikanie, tak, ja już się z tym zapoznałem, podpisuję się, że tak wiem, jak nie należy postępować i powiedzmy, dajcie mi święty spokój. Już mamy sprawę załatwioną z dwóch stron, to znaczy, i od strony pracownika, i od strony pracodawcy, który też ma informację, że przecież jego pracownik przeszedł szkolenie, które zostało dla niego przygotowane. To samo z egzekwowaniem właśnie polityk bezpieczeństwa względem pracowników, wiesz, dostępu do różnych rzeczy. Jak to wygląda na chwilę obecną? Czyli z jednej strony programy edukacyjne, a z drugiej strony rzeczywista, rzeczywiste egzekwowanie tych polityk wśród pracowników.

Mateusz Pastewski: No to jest znowu, jest bardzo różnie. To znaczy, z jednej strony osoby, które pełnią funkcję osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem w firmach, one przejmują na siebie pewne zadania związane z prowadzeniem szkoleń, chociażby dla pracowników. I wydaje mi się, że to się dzieje od wielu, wielu, wielu lat i, i, i jest dość szerokie, taką, takim szerokim kagankiem oświaty, mówiącym szeroko o zabezpieczeniu danych, o pewnego rodzaju nawet ufności z, z partnerami biznesowymi i bardzo często jest właśnie oparte o taką, o taką zasadę ograniczonego zaufania, mówiącym o tym, że jeżeli ktoś do Ciebie dzwoni, no to może i prosić Cię o wykonanie przelewu, no to może ta osoba, za którą ta osoba się podaje, wcale tą osobą nie jest.

[00:40:10]

Mateusz Pastewski: No takie dość popularne i, i, i wyświechtane tematy. Drugim takim aspektem, bardzo takim nośnym i interesującym jest to, żeby prowadzić kampanie fishingowe dla swoich własnych pracowników. To jest bardzo, jakby fajne i, i, i można się niejako wynikami bardzo fajnie pochwalić, bo to umacnia pracownikom problem, że taki procent z nas, słuchajcie, jakby z nas kliknęło w link, a taki nie kliknęło. Można też pokazywać pewnego rodzaju zmiany w czasie, tak, czyli jeżeli prowadzimy tego typu praktykę przez 3, 6 miesięcy, rok, kilka lat, możemy pokazać, że, że ten trend jest na przykład spadkowy, tak. I coraz więcej z nas jakby jest lepiej wyedukowana. Jakby mi się to bardzo podoba, bo Cisco od wielu lat to takie praktyki uskutecznia na swoich pracownikach i to jest zawsze taki ciekawy temat rozmów przy kawie, czy kliknąłeś, czy nie kliknąłeś. I bardzo często się okazuje, że osoby, które nawet zajmują się cyberbezpieczeństwem, jak dobrze jest przygotowany fishing, to na taki fishing się nabiera.

Prowadzący: Wiesz co, to taki głupi żart mi teraz przychodzi do głowy. Podobna kampania, o których teraz, przed chwileczką rozmawialiśmy, tak. I pewna osoba klika w link raz, klika w link drugi raz, później za trzecim razem również klika w link. Więc w tym momencie wiesz, dział IT do niej przychodzi i powolutku jej tłumaczy, że jakim sposobem trzy razy tak naprawdę popełniła ten sam błąd. No i w tym momencie wiesz, dostaje takiego pstryczka w nos, a dlaczego ten email w takim razie do mnie przyszedł, więc, wiesz. Też na zasadzie troszkę weryfikowania tego i ufności, może właśnie w system bezpieczeństwa, czy w dział IT, że no jednak te pewne elementy, które już powiedzmy, nie wiem, dostajemy na swoją skrzynkę pocztową, powinny być już odpowiednio przefiltrowane?

Mateusz Pastewski: Tak. Natomiast jeszcze takim innym aspektem, o którymja chciałbym powiedzieć, jest to, że my, jako obywatele, jako dobrzy pracownicy też powinniśmy dbać o pewny, o pewną higienę swoich stacji roboczych, tak. Ja jestem wielkim zwolennikiem robienia tak zwanego posture assessment, czyli w ogóle pewnej zgodności stacji końcowej jakby z regulacjami i pokazywaniem, nawet nie takim bardzo, bardzo agresywnym pracownikowi, że – słuchaj, drogi pracowniku, używasz przeglądarki, która nie jest spatchowana, która jest w starej wersji, która jest podatna, bo często, gdy ja widzę taki komunikat, to dla mnie to jest pewnego rodzaju taką gamifikacją, żeby doprowadzić ten stan swojej stacji do, do tego, żeby on był na najwyższym jakby możliwym, jakby poziomie zgodności, żeby po prostu moja stacji była spatchowana. Bo akurat u nas w Cisco pracodawca nam daje bardzo duże, dużą autonomię, jeżeli chodzi o, o, o urządzenia. Mamy dostęp do, do konta administratora na właściwie naszym, naszych PCtach. No i z jednej strony poniekąd danie pracownikowi takiego zaufania, wraz z kontrolowaniem jest pewnego rodzaju gamifikacją, związaną z tym, że – drogi, drogi użytkowniku jest taka, jest taka wersja przeglądarki, albo masz telefon komórkowy, na którym nie ustawiłeś pinu, albo nie blokuje Ci się ekran. Tego typu proste rzeczy, też mogą być elementem podnoszenia świadomości pracowników dotyczących cyberbezpieczeństwa, w taki nienachalny sposób. Wielu klientów, którzy, którzy też bardzo często o tym mówią na konferencjach, jest to, że trzeba o tym mówić, że to nie jest tylko kwestia twojego jakby bezpieczeństwa, nas tutaj, w tej firmie, tak. To jest, to jest kwestia bezpieczeństwa Twojego, Twojej rodziny, Twoich pieniędzy, Twojego jakby. Cyberbezpieczeństwo jest tak, jakby mocno zakorzenione w nasze życie w tym momencie, że to powinien być, to powinna być sprawa nas wszystkich żeby, żeby te dobre praktyki wykorzystywać.

Prowadzący: I myślę, że tym pozytywnym przesłaniem spokojnie możemy zakończyć nasz dzisiejszy podcast. Mateusz, bardzo dziękuję Ci za Twoją obecność i za rozmowę.

Mateusz Pastewski: To ja dziękuję za zaproszenie.

Prowadzący: Moim i Państwa gościem był Mateusz Pastewski – Cisco Systems.

Mateusz Pastewski: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.

Chcesz być na bieżąco z tematami podcastów? Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymuj na bieżąco informację o nowych odcinkach.

Dołącz do dyskusji